راه اندازی سایت واحد آموزش هیات شنای استان اصفهان

راه اندازی سایت واحد آموزش هیات شنای استان اصفهان

راه اندازی سایت واحد آموزش هیات شنای استان اصفهان


اخبار واحد آموزش هیات شنای استان اصفهان از 15 مهر 97 از طریق سایت هیات شنای استان اصفهان به صورت مجزا اطلاع رسانی می گردد.

جزئیات اخبار در پیام رسان ایرانی بله بالینک زیر می باشد

واحد آموزش هیات شنای استان اصفهان در پیام رسان بلهپشتیبانی 24 ساعت واحد آموزش هیات شنای استان اصفهان آقای پیمان گرامی 09133258018 در پیام رسان ایرانی بله می باشد.

نظرات 0