خدمات غیرحضوری هیات شناشیرجه واترپلو استان اصفهان

خدمات غیرحضوری هیات شناشیرجه واترپلو استان اصفهان


خدمات غیرحضوری هیات شناشیرجه واترپلو استان اصفهان

1.سامانه استعلام هیات شنا شیرجه واترپلو استان اصفهان


لینک استعلام هیات شنا شیرجه واترپلو استان اصفهان

2.ارسال مدارک مربیان و ورزشکاران جهت صدور کارت ومجوزفعالیت

لینک ارسال مدارک مربیان و ورزشکاران

3.درخواست صدور کارت

درخواست صدورکارت

4.ثبت نام (بازآموزی98) استخر 9 دی م 31 خرداد98 بانوان و آقایان


لینک دوره بازآموزی استخر9دی برگزاری 31خرداد98

5. ثبت نام بازآموزی 98 پروانه مربیان بانوان وآقایان دوشنبه 3 تیر98

بازآموزی 98 دوره 3تیر98بانوان و آقایان ویژه پروانه فعالیت مربیان

6.پرداخت 20هزارتومان صدورگواهی افرادی که پرداخت نکرده اند.

پرداخت گواهی 20 هزارتومان فدراسیون شنا

7. درخواست ها(کارورزی- کمیته ها)

درخواست ها

مطالب مرتبط :

نوشتن دیدگاه

© 2016 تمام حقوق این سایت برای هیأت شنا، شیرجه و واترپلو استان اصفهان محفوظ است

هواداران سپاهان

باشگاه سپاهان

طوفان زرد

محرم نویدکیا

ورزشگاه نقش جهان

sepahan

sepahan esfahan