مرحله اول بازرسی هیات شنا استان اصفهان

مرحله اول بازرسی هیات شنا استان اصفهان
شروع مرحله اول بازرسی و نظارت هیات شناشیرجه واترپلو استان اصفهان
۱ تیر۹۸

مرحله اول
کمیته شنا وپایگاه ملی در سانسهای قهرمانی استخر انقلاب

ورود افراد در سانس های قهرمانی الزاما با سامانه استعلام

*ورود افراد فاقد استعلام در سانس قهرمانی ممنوع می باشد*
*سانس واترپلو ۱تیر ۹۸ آقایان به دلیل عدم صدور کارت ها و تایید کمیته واترپلو تعطیل می باشد*

مطالب مرتبط :

نوشتن دیدگاه

© 2016 تمام حقوق این سایت برای هیأت شنا، شیرجه و واترپلو استان اصفهان محفوظ است

هواداران سپاهان

باشگاه سپاهان

طوفان زرد

محرم نویدکیا

ورزشگاه نقش جهان

sepahan

sepahan esfahan