برگزاری مسابقات شنای بزرگسالان استان اصفهان

برگزاری مسابقات شنای بزرگسالان استان اصفهان

مسابقات قهرمانی شنای بزرگسالان استان اصفهان ویژه آقایان روز جمعه ۱۳بهمن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی هیات شنای استان اصفهان، مسابقات قهرمانی شنای بزرگسالان استان اصفهان انتخابی تیم استان، ویژه آقایان ساعت روز جمعه ۱۳بهمن به میزبانی استخر انقلاب برگزار شد که نتایج ذیل حاصل گردید:
رده سنی ۲۵تا۲۹(متولدین ۶۷تا۷۱)
۱۰۰متر کرال سینه:
1-حسین مرآتیان
2-مهدی نصوحی
3-ابراهیم داتلی بیگی
۱۰۰متر قورباغه:
1-حسین مرآتیان
2-مجتبی عرب
۵۰متر پروانه:
1-حسین مرآتیان
رده سنی ۳۰تا ۳۴(متولدین ۶۲تا۶۶):
۱۰۰مترکرال سینه:
1-فرشاد دادفر
2-حسین عرب شریف
3-ساسان خردمند
۱۰۰مترقورباغه:
1-حسین عرب شریف
2-ساسان خردمند
3-بهنام آقاجانیان
۵۰مترپروانه:
1-حسین عرب شریف
2-فرشاد دادفر
3-ساسان خردمند
رده سنی ۳۵تا۳۹(متولدین ۵۷تا۶۱):

۱۰۰متر کرال سینه:
1-حسین عمرانی
2-محمدابراهیم زاده
3-داود شریفی
۱۰۰متر قورباغه:
1-محمدابراهیم زاده
2-امیر طاغونکی
3-محمدراستین پور
۵۰متر پروانه:
1-حسین عمرانی
2-محمدابراهیم زاده
3-مهدی ریاضی
رده سنی40 تا44 ( 1352تا1356):
۱۰۰مترکرال سینه:
1-علی اکبر زارع
2-رضا یاسینی
3-علی محبوب
۱۰۰متر قورباغه:
1-رضا یاسینی
2-علی اکبر زارع
3-سید بهداد مهاجرانی
۵۰متر پروانه:
1-علی اکبر زارع
2-رضا یاسینی
3-علی محبوب
رده سنی ۴۵تا ۴۹(۱۳۴۷-۱۳۵۱):
۱۰۰متر کرال سینه:
1-فرهاد شب انگیز
2-بهفر کیانی والا
3-محسن عبدالهی
۵۰ متر قورباغه:
1-محسن عبدالهی __فرهاد شب انگیز
3-مسعود حجه فروش
۵۰متر پروانه:
1-فرهاد شب انگیز
2-محسن عبدالهی
3-سید محسن بلند زاده
رده سنی ۵۵تا ۵۹(۱۳۳۷_۱۳۴۱):
۱۰۰ مترکرال سینه:کک
1-علی هوشنگی
2-محمد رضا نبرد
3-رضا زنگنه
۵۰متر قورباغه:
1-علی هوشنگی
2-نعمت الله ارزمیان جزی
3-محمد عابدی
۵۰ متر کرال پشت:
1-علی هوشنگی
2-محمد رضا نبرد
3-محمد عابدی
رده سنی ۵۰_۵۴(۱۳۴۲_۱۳۴۶):
۱۰۰متر کرال سینه:
1-مصطفی نصر اصفهانی
2-محمد علی پناهی
3-مجید جبل عاملی
۵۰ متر قورباغه:
1-مجید جبل عاملی
2-مسعود نیر پور
3-محسن احمدی
۵۰متر کرال پشت:
1-محمدعلی پناهی
2-مجید جبل عاملی
3-مصطفی نصر اصفهانی
رده سنی ۶۰ تا۶۴(۱۳۳۲_۱۳۳۶)
۵۰ متر کرال سینه:
1-مسعود سهرابی
2-سعید موحدی
3-حسین ابو علیزاده
۵۰ متر قورباغه:
1-سعید موحدی
2-ابراهیم اسکندری
3-مسعود سهرابی
۵۰ متر کرال پشت:
1-مسعود سهرابی
2-سعید موحدی
3-نصرالله بیگی
رده سنی ۶۵_۶۹(۱۳۲۷_۱۳۳۱):
۵۰ متر کرال سینه:
1-مرتضی انگوری سیچانی
2-علی جعفریان
3-علیرضا شیروانی
۵۰ متر قورباغه:
1-علی جعفریان
2-مراضی انگوری سیچانی
3-علیرضا شیروانی

مطالب مرتبط :

نوشتن دیدگاه

© 2016 تمام حقوق این سایت برای هیأت شنا، شیرجه و واترپلو استان اصفهان محفوظ است

هواداران سپاهان

باشگاه سپاهان

طوفان زرد

محرم نویدکیا

ورزشگاه نقش جهان

sepahan

sepahan esfahan