کلیه برنامه های کمیته آموزش روی پیام رسان بله

به گزارش روابط عمومی هیات شنای استان اصفهان، کلیه برنامه های کمیته آموزش و مسابقات هیات شنای استان اصفهان به جای تلگرام بر روی پیام رسان ایرانی بله به آدرس swimmmm1 اطلاع رسانی خواهد شد. برنامه بلهرا از بازار ویا گوگل نصب نمائید و جهت اطلاع بیشتر می توانید با واحد آموزش (09133258018) تماس حاصل فرمائید.

نظرات 0